Voordelen

De unieke eigenschappen van Van der Graaf trommelmotoren

 

Keerringen op geharde RVS loopringen

De assen van trommelmotoren zijn over het algemeen vervaardigd uit staal. Als de afdichtingen direct op de as draaien ontstaan vroeg of laat loopsporen op de as, die zorgen voor olielekkage. Niet bij Van der Graaf! Alle trommelmotoren worden voorzien van geharde en geslepen loopringen uit RVS als loopvlak voor de keerringen.

Olieverversing na 50.000 bedrijfsuren

Uit kostenoogpunt houden zich tegenwoordig steeds minder gebruikers bezig met het onderhoud van installaties. Onderhoud van gecompliceerde installaties wordt meestal uitbesteed aan specialisten. Eenvoudige onderdelen gebruikt men tot ze versleten zijn. Zo gaat het vaak ook met trommelmotoren. Hier hebben we rekening mee gehouden bij het ontwerp. Bij Van der Graaf trommelmotoren is pas na 50.000 bedrijfsuren het vervangen van de olie noodzakelijk.

Draaibare klemmenkast

Een trommelmotor kan niet altijd zo gemonteerd worden dat de voedingskabel recht onder de wartel in de klemmenkast uitkomt. De kabel wordt dan in een lus gelegd wat het risico op beschadiging vergroot, of de klemmenkast wordt gedemonteerd en weer in de juiste positie gemonteerd. Bij Van der Graaf is dat niet nodig. Er hoeft slechts een inbusbout losgedraaid te worden waarna de klemmenkast 90° naar links of naar rechts gedraaid kan worden. Zo wordt met minimale inspanning de klemmenkast in de juiste positie gezet.

RVS schild

Schilden uit gietijzer of RVS

Om verschillende redenen worden trommelmotoren tegenwoordig met aluminium delen uitgevoerd. Als reden wordt dan steevast gewichtsbesparing ten opzichte van staal of gietijzer genoemd. De hoofdreden is echter de goedkopere bewerking van aluminium en minder slijtage aan de gereedschappen. Aluminium is zachter. Is de sterkte van aluminium werkelijk vergelijkbaar met de traditionele grondstoffen? Bij stoten van buitenaf of een hoge bandspanning? Van der Graaf gebruikt alleen gietijzer, zowel voor de schilden als voor het statorhuis, motorschild en tandwielhuis en natuurlijk ook voor de klemmenkast. Vergelijkt u eens de gewichten.

 

Vierkante astappen
De meesteTandwielhuizen trommelmotoren hebben astappen met twee vlakke kanten voor montage in het frame. Voor normale omstandigheden is dat afdoende. Wanneer de omstandigheden zwaarder worden, bijvoorbeeld bij frequenter inschakelen of bij twee draairichtingen, kan een minimale speling tussen sleutelvlakken en montagesteunen al een beschadiging van de steunen veroorzaken. Dit veroorzaakt geluidsontwikkeling op de montagepunten bij een wisselende belasting en heeft bijna altijd een beschadiging van de motor tot gevolg. Dit is vooral het geval wanneer aluminium montagesteunen gebruikt worden. Van der Graaf biedt dubbele zekerheid. Alle astappen zijn vierkant uitgevoerd. Wanneer u uw montagesteunen op de juiste manier construeert (of onze asblokken gebruikt), bereikt u een optimale bescherming tegen verdraaien. Waarom niet ook tijdens normale omstandigheden voor deze zekerheid kiezen? Vierkant versus twee vlakke kanten.

 

Schilden demonteerbaarDemonteerbare schilden

Bijna alle trommelmotoren, vooral in het gebied Ø 80 tot 320 mm, zijn tegenwoordig uit kostenoogpunt voorzien van geperste of gelijmde schilden. Dat maakt de motor gunstiger bij de aanschaf, maar belemmert de noodzakelijk servicevriendelijkheid van een industrieel product. Het loshalen van een schild is bijna onmogelijk of alleen met speciaal gereedschap uit te voeren of na het warmstoken. Eventuele bekleding verbrandt hierdoor. In de praktijk betekend dat geringere kosten bij de installatie, maar hogere kosten voor het onderhoud. Dit geldt niet voor trommelmotoren van Van der Graaf. Bij de kleinere diameters is een, en bij grotere diameters beide schilden geschroefd. Vraagt u maar aan uw onderhoudsdienst, wat zij daarvan vinden. 
 

Geslepen tandwielenGehoonde en geslepen tandflanken

De geluidsproductie van een trommelmotor wordt in eerste instantie bepaald door de kwaliteit van de tandwielen en -kransen. Frezen of hardfrezen is voor Van der Graaf niet voldoende. Tandflankslijpen en -honen bieden de hoogste kwaliteit. Beide behandelingen zijn bij Van der Graaf standaard. Feitelijk kunt u aan de hand van de geluidsproductie de levensduur voorspellen. Weinig geluid betekent weinig wrijving, en dus minder trillingen en daardoor een langere levensduur.

Typeplaatjes uit RVS

Heeft u zich ook wel eens aan verroeste, verdwenen of onleesbare typeplaatjes geërgerd? Bij Van der Graaf zijn alle typeplaatjes van RVS. De bevestiging gebeurt met nagels op het schild of de klemmenkast. Op RVS schilden worden alle gegevens gelaserd. Gegevensverlies komt bij onze motoren niet voor.